the-facility

บริการที่เป็น

เอกลักษณ์

แอทธินี ทาวเวอร์ให้ความสำคัญกับการบริการที่เป็นเลิศเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้เช่า

ผู้เช่าสามารถเข้าถึงประสบการณ์บริการระดับมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว อาทิ ล๊อบบี้ ห้องประชุม และอื่นๆ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยสูงด้วย Destination lifts

image group 0
image group 1
image group 2
image group 3
image group 4
image group 5
image group 0
image group 1
image group 2
image group 3
image group 4
image group 5
image group 0
image group 0
image group 1
image group 1
image group 2
image group 2
image group 3
image group 3
image group 4
image group 4
image group 5
image group 5
image group 6
image group 6
image group 7
image group 7