24.04.2566

AWC ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 Phuket Thailand

ข่าวสาร
อ่าน 1 นาที
PhuketExpo

AWC ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 Phuket Thailand ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือ “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” ที่จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2571

AWC ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมโหวตสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัด Expo 2028 Phuket Thailand ได้ที่ https://support.expo2028thailand.com